Målgruppsurval

Rikta dina kampanjer till rätt målgrupp

Kom igång
check_fat_green.png

Matcha dina målgrupper genom urval av rätt personer

check_fat_green.png

Öka träffsäkerheten med relevant och uppdaterad data

check_fat_green.png

Nå fram med ditt budskap genom val av rätt kanal

Hitta din målgrupp

Hitta din målgrupp

Att skapa framgång i sälj- och marknadsföringsaktiviteter handlar bland annat om att identifiera och förstå målgrupper samt att rikta relevanta erbjudanden till dem. När de skarpa strategierna och avancerade analyserna är genomförda återstår det att omsätta dem till verklighet. Utmaningen ligger då i att kunna översätta målgrupper till faktiska personer och att nå dem i de kanaler där de är som mest mottagliga. 

Bisnodes lösning hjälper dig att identifiera vilka du bör rikta dig till och ger dig möjlighet att nå de potentiella kunder som matchar din målgrupp. Med tillgång till relevant data och de uppgifter du behöver kan du träffa rätt i din direktmarknadsföring. Datan hanteras enligt rådande regler och praxis samt uppdateras löpande. Det gör att du kan vara säker på att den är tillförlitlig och att användningen av den är korrekt.

Identifiera kunderna

Identifiera kunderna

Gör rätt urval med rätt data

 • Skapa intressanta målgrupper med hjälp av avancerade analyser och relevant data.
 • Identifiera personer som matchar målgrupperna genom tillgång till korrekta uppgifter.
 • Säkerställ att strategierna implementeras tack vare byggandet av skarpa målgrupper.
Effektivisera marknadsföringen

Effektivisera marknadsföringen

Säkra resultat med datadrivna kampanjer

 • Nå rätt kunder med riktade budskap i relevanta kanaler tack vare träffsäkert målgruppsurval.
 • Bearbeta nyckelpersoner hos strategiska prospekt med hjälp av IP-styrd marknadsföring.
 • Säkerställ en ständigt effektiv direktmarknadsföring tack vare responsanalyser och uppdaterade uppgifter.

Bisnode flertalet beprövade urvalstjänster och verktyg. Med tillgång till information om och kontaktuppgifter till över 1 miljon företag och arbetsställen samt 1,8 miljoner nyckelpersoner i näringslivet ger vi dig förutsättningarna för att träffa rätt.

Vi hjälper dig att hitta er målgrupp och potentiella kunder samt att säkra relevanta urval tack vare tillgång till en mängd olika selekteringsvariabler. Genom bevakning av era utvalda målgrupper har du kontinuerligt koll på om relevanta uppgifter förändras. 


Exempel på Bisnodes selekteringsvariabler:

Beskrivande

 • Bransch
 • Antal anställda
 • Befattning
 • Geografi
 • Juridisk form
 • Export/import
 • Privat/offentlig
 • Ingår i koncern

Ekonomiska

 • Omsättning
 • Tillväxtprognos
 • Risk
 • Resultatförändring
 • Omsättningsförändring
 • Aktiekapital
 • Soliditet
 • Rating

Händelserelaterade

 • Nyregistrerad VD
 • Fusion/uppköp
 • Ändrad adress
 • Nystartat företag

Om du föredrar att göra dina urval på egen hand har vi tagit fram verktyg för detta. Vill du laborera fritt med ditt urval och se direkt hur stor din potentiella målgrupp är kan du besöka www.dmurval.se

Att skapa effektiva kampanjer handlar bland annat om att gå på djupet och verkligen förstå vilka faktorer som styr människor. Det ställer krav på att exempelvis känna till vad de gör på fritiden, vad de tycker idag och vad de tänker göra i morgon. I vår komplexa samtid är det traditionella urvalet inte längre lika relevant och applicerbart. Med Bisnode Kollektion ger vi dig däremot en mer träffsäker bild av dagens konsumenter tack vare kombinationen och analysen av flertalet olika datakällor. Dina målgruppsurval får en mer levande dimension med över 50 variabler, där individ, hushåll och geografi är bärande faktorer. På så sätt kan du spetsa dina urval ytterligare och nå ut till rätt målgrupp.

Läs mer på Bisnode Kollektion

Genom Bisnodes målgruppsbevakning kan du bevaka just de målgrupper som är intressanta för ditt företag. På så sätt får du tillgång till prospekt, i form av både företag och konsumenter, som stämmer överens med er strategi och era behov. Målgruppsbevakningen kan exempelvis ge dig information om nystartade bolag och beslutsfattare och för konsumenter har du möjlighet att bevaka de som flyttar in, inom och mellan olika områden.

Via vårt helägda bolag Vendemore erbjuder vi lösningar inom Account Based Marketing. Denna IP-styrda annonsering ger dig möjlighet att på ett effektivt sätt nå fram till specifika strategiska konton. Det gör att du kan skapa långsiktiga relationer och optimera sälj- och marknadsföringsaktiviteterna till utvalda kunder. Genom att kundanpassa era erbjudanden och budskap blir kampanjerna och kommunikationen både mer relevanta och intressanta. På så sätt får du förutsättningarna att skapa framgångsrika och lönsamma affärer.

Läs mer om Account Based Marketing

Med hjälp av Bisnodes responsanalys utvärderar vi målgruppsurvalet utifrån vilka som svarar och hur de svarar. Genom denna kunskap kan kampanjerna hela tiden utvecklas och blir bättre. Responsanalysen ger dig svar på vilka budskap som fungerar bäst och till vilka grupper du ska rikta dem. Vi kompletterar uppgifter från din kunddatabas med vår informationsdatabas som bland annat innehåller information om utbildningsnivå och boendeform. I analysen jämförs de kunder du rekryterat genom kampanjen med målgruppen i ditt utskick. På så sätt får du värdefull information om de nya kunderna, vilka de är och hur du kan fortsätta bearbeta dem. Vi kan även analysera vilka mediekanaler som ger bäst utslag givet budskap och målgrupp. Genom feedback på hur du kan vässa dina målgrupper och selektera bättre i samtliga adresskällor, får du ett värdefullt verktyg för att bli mer träffsäker i kundrekryteringen.

Kom igång med Målgruppsurval

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

Kundcase

SvD fick 136% fler prenumeranter 

En mer träffsäker bild av den moderna tidningsläsaren gav SvD fler prenumeranter och sänkte kostnaden per prenumerant.

Läs mer